Недобросовісна практика наукових досліджень

                                                                                                                                                                                              
Недобросовісна практика наукових досліджень    
Під недобросовісною практикою наукових досліджень мають на увазі:
Фабрикація даних (використання вигаданих спостережень або даних)
Фальсифікацію даних (свідоме спотворення даних)
Плагіат (запозичення ідей, даних або тексту без дозволу авторів і без вказівки посилання на першоджерело)
Проведення досліджень без урахування біоетичних норм
Ігнорування даних інших досліджень, що істотно відрізняються від результатів власних досліджень
Публікація звіту про клінічні дослідження фармакологічного препарату без згадки побічних дій
Проведення досліджень на людині без отримання інформованої згоди
Приховування конфлікту інтересів
Дублювання публікацій (публікація одних і тих же результатів в різних журналах)