2010, Том 4, №4

Оглядові та проблемні статті Оглядові та проблемні статті

І.В.Твердохліб, О.В.Свисенко, І.І.Малков Морфологічні аспекти вивчення тканинних реакцій в умовах застосування синтетичних матеріалів при експериментальній герніопластиці

Оригінальні дослідження

Л.С.Белянський, О.В.Свисенко Стан тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, у черевну порожнину та при контакті з порожнистими органами

И.В.Гриневич, А.М.Камышный Влияние экспериментального сахарного диабета на экспрессию белков-регуляторов апоптоза р53 и bcl2 в лимфоидных фолликулах селезенки

М.Ф.Дрюк, В.М.Шкуропат Динаміка післяопераційного періоду після проведення аутомієлотрансплантації у хворих з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки

А.Е.Малов, В.А.Васильев Анатомическая перестройка стенок желудочков сердец детей в месте отхождения сосочковых мышц при полной форме транспозиции магистральных сосудов

М.В.Погорєлов Гістоморфометрія регенерату великогомілкових кісток щурів різного віку при порушенні водно-сольового балансу

Є.А.Согомонян Вплив експериментального гіпо- та гіпертироїдизму на експресію сіалогліканів структурами яєчників та ендометрія щура

І.В.Твердохліб, О.І.Макарчук Визначення ступеня інволютивних змін шкіри обличчя на основі морфологічних критеріїв і за допомогою апарату «light check-up»

Л.Р.Шаймарданова Ультрамикроскопические изменения клеток костного мозга под действием ксеногенной спинномозговой жидкости

Методологія наукових досліджень Уніфіковані вимоги до рукописів, що надаються в біомедичні журнали

На шляху до більш повноцінного розкриття конфлікту інтересів: оновлена форма звітності ICMJE конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів. Глосарій термінів