2016, Том 10, №4


Обкладинка номера [Cover of the issue]
Титул номера [Title of the issue]
Зміст [Content]

Оглядові та проблемні статті

Оригінальні дослідження
Методологія наукових досліджень


Новини, хроніка, історія

Рецензії, відгуки, презентації

Reviews and topical articles

Research, original papers
Scientific research methodology


News, chronicle, history

Reviews, comments, presentations