2017, Том 11, №2


Обкладинка номера [Cover of the issue]
Титул номера [Title of the issue]
Зміст [Content]

Оригінальні дослідження

Методологія наукових досліджень


Рецензії, відгуки, презентації
Research, original papers

Scientific research methodology


Reviews, comments, presentations