Загальна інформація

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Загальна інформація    

Електронний науковий фаховий журнал "Morphologia"

ISSN 1997-9665


Заснований у 2007 році

Періодичність видання 4 рази на рік


Засновники:

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України»,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»


Атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411).


Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затверджених спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах:

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 

Наукової електронної бібліотеки eLibrary, 

Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".

Open journal Systems


Журнал включений до наукометричної бази Російського індексу наукового цитування, поточний імпакт-фактор становить 0,17.

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих та повних текстів статей.

Archive
2019, Vol. 13. №1
2018, Vol. 12. №4

2018, Vol. 12. №3
2018, Vol. 12, №2
2018, Vol. 12, №1 
2017, Vol. 11, №4 
2017, Vol. 11, №3 
2017, Vol. 11, №2 
2017, Vol. 11, №1 
2016, Vol. 10, №4 
2016, Vol. 10, №3 
2016, Vol. 10, №2 
2016, Vol. 10, №1 
2015, Vol. 9, №4 
2015, Vol. 9, №3
2015, Vol. 9, №2
2015, Vol. 9, №1
2014, Vol. 8, №4
2014, Vol. 8, №3
2014, Vol. 8, №2
2014, Vol. 8, №1
2013, Vol. 7, №4
2013, Vol. 7, №3
2013, Vol. 7, №2
2013, Vol. 7, №1
2012, Vol. 6, №4 
2012, Vol. 6, №3
2012, Vol. 6, №2 
2012, Vol. 6, №1 
2011, Vol. 5, №4 
2011, Vol. 5, №3 
2011, Vol. 5, №2 
2011, Vol. 5, №1
2010, Vol. 4, №4
2010, Vol. 4, №3
2010, Vol. 4, №2
2010, Vol. 4, №1
2009, Vol. 3, №4
2009, Vol. 3, №3
2009, Vol. 3, №2
2009, Vol. 3, №1
2008, Vol. 2, №4
2008, Vol. 2, №3
2008, Vol. 2, №2
2008, Vol. 2, №1
2007, Vol. 1, №4
2007, Vol. 1, №3
2007, Vol. 1, №2
2007, Vol. 1, №1