Загальна інформація

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Загальна інформація    

Електронний науковий фаховий журнал "Morphologia"

ISSN 1997-9665


Заснований у 2007 році

Періодичність видання 4 рази на рік


Засновники:

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України»,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»


Атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411).


Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затверджених спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах:

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 

Наукової електронної бібліотеки eLibrary, 

Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".

Open journal Systems


Журнал включений до наукометричної бази Російського індексу наукового цитування, поточний імпакт-фактор становить 0,17.

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих та повних текстів статей.