Редакційна колегія


             Редакційна колегія  Editorial board  Редакционная коллегия

 

Твердохліб Ігор Володимирович (головний редактор) 
Доктор медичних наук 
Професор 
Завідувач кафедри гістології 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-8672-3773 
http://www.researcherid.com/rid/L-5206-2018 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505857105
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z--a7yYAAAAJ&hl=ru

Потоцька Ольга Юріївна (відповідальний секретар) 
Кандидат медичних наук
Доцент кафедри гістології 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-6799-7621 
http://www.researcherid.com/rid/K-4015-2018 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192069440
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qjQEGPsAAAAJ&hl=ru

Бондаренко Ігор Миколайович 
Доктор медичних наук 
Професор 
Завідувач кафедри онкології та медичної радіології 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-7071-2471 
http://www.researcherid.com/rid/U-5156-2017 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24729417400 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=erjRFNQAAAAJ&hl=ru

Бондаренко Олександр Олександрович 
Кандидат медичних наук 
Доцент кафедри патологічної анатомії та судової медицини 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-9739-9219 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102812716 
http://www.researcherid.com/rid/M-4770-2018 
https://scholar.google.com/citations?user=xYuZc3AAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Градов Олег Валерійович
Honoris causa 
Науковий співробітник 
Інститут енергетичних проблем хімічної фізики РАН 
Інститут хімічної фізики РАН імені М.М. Семенова 
Профілі: 
http://orcid.org/0000-0001-5118-6261 
http://www.researcherid.com/rid/K-3940-2013 
https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Gradov 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55588969100
https://scholar.google.com/citations?user=mSd_lKsAAAAJ&hl=ru&authuser=1


Жан Зі 
Доктор філософії 
Професор 
Професор кафедри хірургії медичного факультету 
Університет Лаваль, Квебек, Канада 
Профілі: 

https://orcid.org/0000-0003-4331-2058
http://www.researcherid.com/rid/A-7902-2008
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36065771100

Інджикулян Артур Азатович 
Кандидат медичних наук 
Науковий співробітник 
Гарвардська медична школа 
Профілі
https://orcid.org/0000-0002-2076-6818
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=48662499500
http://www.researcherid.com/rid/L-9222-2018 
https://ailab.hms.harvard.edu/ 
https://www.masseyeandear.org/research/investigators/i/indzhykulian-artur

 

Кактурський Лев Володимирович 
Член-кореспондент Російської академії наук 
Доктор медичних наук 
Професор 
Завідувач кафедри патологічної анатомії 
Перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сеченова Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації 
Профілі: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603188541

Ковальчук Олександр Іванович 
Доктор медичних наук 
Професор
Завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Профілі: 
http://orcid.org/0000-0002-6311-3518 
http://www.researcherid.com/rid/K-9993-2015 
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35114967200 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mu5lI6UAAAAJ&hl=ru

Луговський Сергій Павлович 
Доктор медичних наук 
Старший науковий співробітник 
Завідувач лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів 
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» 
Профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-3948-7026
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vLeOcfoAAAAJ&hl=ru

 

Луцик Олександр Дмитрович 
Доктор медичних наук 
Професор 
Завідувач кафедри гістології та ембріології 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
Профілі:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003401053
http://orcid.org/0000-0001-6819-804X
 https://scholar.google.com.ua/citations?user=W4LQXMYAAAAJ&hl=ru

 

Медведєв Михайло Володимирович 
Доктор медичних наук 
Професор 
Професор кафедри акушерства та гінекології
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Профілі:
https://orcid.org/0000-0002-0443-0572
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55983544400 https://www.researchgate.net/profile/Mikhailo_Medvedev 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=RnfvUUgAAAAJ

 

Мішалов Володимир Дем’янович 
Доктор медичних наук
Професор
Завідувач кафедри судової медицини 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
Профілі:
https://orcid.org/0000-0002-7617-1709 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701443750
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9PKNTWEAAAAJ&hl=ru

Погорєлов Максим Володимирович
Доктор медичних наук Доцент 
Професор кафедри громадського здоров’я 
Сумський державний університет 
Профілі:
http://orcid.org/0000-0001-9372-7791 
http://www.researcherid.com/rid/V-6059-2017 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56105003400
https://scholar.google.com/citations?user=m4mLcSkAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Сулаєва Оксана Миколаївна 
Доктор медичних наук Професор 
Заступник директора з наукової роботи 
Патоморфологічна лабораторія CSD Health Care 
Профілі:
http://orcid.org/0000-0002-9614-4652 
http://www.researcherid.com/rid/F-2003-2016 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786234000
https://scholar.google.com/citations?user=d0AhOS8AAAAJ&hl=ru&authuser=1

Туманський Валерій Олексійович
Доктор медичних наук
Професор
Проректор з наукової роботи, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Профілі:
https://orcid.org/0000-0001-8267-2350
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507789043
http://www.researcherid.com/rid/R-8880-2017
https://www.researchgate.net/profile/Valeriy_Tumanskiy

Чайковський Юрій Богданович 
Член-кореспондент Національної академії медичних наук України 
Доктор медичних наук 
Професор 
Завідувач кафедри гістології та ембріології 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
Профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-8821-8930 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189573997 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWIdolwAAAAJ&hl=ru

Шпонька Ігор Станіславович 
Доктор медичних наук 
Професор 
Перший проректор, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 
Профілі:

https://orcid.org/0000-0002-7561-6489

http://www.researcherid.com/rid/M-7783-2018
https://scholar.google.com.ua/citations?user=E685K4AAAAAJ&hl=ru